Tôi sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên trên Internet. Tôi là kỹ sư an ninh mạng, từng được trao giải thưởng danh giá Pwnie Award. Hiện tại tôi làm ở Google, với vai trò kỹ sư cấp hơi cao. Tôi từng là kỹ sư trưởng Google Tink, thư viện phần mềm mã hóa đạt được hơn ba triệu download mỗi tháng. Trong thời gian vừa qua tôi thấy hơi chán, chưa biết làm gì tiếp theo, nhưng tôi vẫn đang kiên trì lãnh lương hàng tháng.

I'm a security researcher, best known for my SSL attack trilogy: BEAST, CRIME, and POODLE. I was half of the team that discovered the crypto vulnerability in ASP.NET affecting millions of websites. For this work I was a recipient of the prestigious Pwnie Award. Currently I'm a senior member of the worldwide product security team at Google. My team built Project Wycheproof and Tink. My mission is to help everyone on the Internet use cryptography correctly.

Subscribe to Thái | Hacker | Kỹ sư tin tặc

People