6 Comments

Bảng Hashtag đẹp qué ạ <3 <3

Expand full comment

Đang sống ở Tokyo mà không có cơ hội gặp Idol ở Tokyo.

Expand full comment

Wonderful! Congrats to Calif.

Expand full comment

Hi anh, em mới đọc blog của anh được khoảng 6 tháng. Em đang kiếm lại các bài viết trên "Blog Khoa Học Máy Tính" cũ nhưng hình như địa chỉ (procul.org) đã không còn sử dụng nữa. Anh cho em hỏi là blog này đã migrate đi đâu hay có cách nào đọc lại các entry cũ của blog này không ạ?

Expand full comment

Mấy lần anh thái đến tokyo mà ko có cơ hội gặp.

Liệu em có thể xin vào group fan của anh được ko ạ

Expand full comment